Haziran 1945. O zamanlar 27 yaşında olan fizikçi Richard Feynman, lise aşkı ve eşi olan Arline Feynman’ı verem yüzünden kaybetmiştir. Arline henüz 25 yaşındaydı. Anlatılanlara göre Richard ve Arline birbirlerinin ruh eşleriydi. İki benzer ruh değil, birbirine zıt ancak simbiyotik bir çift- birbirlerini tamamlıyorlardı. Arline, Richard’ın bariz bilimsel zekasına hayran…

by Daniel Sherekin

One day;

Humanity,

a community that had won great victories over gravity,

had already taken its place in the history.

Now;

The wind,

that you hear about in the ancient songs you listen to,

may not ever touch your hair

instead,

The low-gravity will wave your hair

In this airless air.

Your feet may not ever touch on the ground,

Or what you know about the smell of soil,

after the rain,

is nothing but a legend your ancestor told.

The trees you had once seen in a history book,

can make you imagine a wild fantasy world.

While you keep build something of your own,

In a place where you do not even belong,
you will feel again that,

longing home.

“Tanrı’nın zihni, 11 boyutlu hiper uzayda rezonans eden kozmik bir müzik olurdu…”

Başka dünyalar var mı? -Sicim Teorisi Nedir ?- Her şey Büyük Patlama ile mi başladı?

Ben bir kuantum fizikçisiyim. Ve biz kuantum fizikçileri Büyük Patlama’nın yalnızca bir kez olduğuna inanmayız. Bu Heisenberg belirsizlik ilkesini ihlal etmek olurdu. Bu…

05.05.2020

Tüm yokuşlarıyla gençliğin ve endişeleriyle geleceğin, biz yine güler,ağlar, sitem ederiz eve dönerken beraber.

Aynı koltukta otururken hayıflanırız, yapamadıklarımız için.

Biz yine beraber kurarken düşlerimizi hiç gelmeyecek sandığımız o günler için, boş kahkahalar atarak salarız içimizdeki endişeleri.

Ertelediğimiz düşlerin yirmilerimize bıraktığı kronik yorgunluğu henüz görmediğimiz yarınlar ile tedavi etmeye niyetleniriz.

Bir rotası olmadan koşuşturan gençliğimizin, zapt edilmez hevesler ile ziyan ettiğimiz enerjimizin telafisiz pişmanlığını bir kahve ile ağırlarız.

Sonra, biz yine dinleniriz. Oturunca dizdize, alelade bir yerde. Bir mavi gökyüzü, esen rüzgar ve yeşilliği ile bir kaç ağaç yeter bizi inandırmaya yarına.

Another darkness bit the moon,

Chewed all the noise from the world.

Sleep sleep, little rat.

Your hole is rotten up

Kod Adı: SATOSHİ NAKAMOTO

art by Noah Montez

Satoshi Nakamoto, ulus devletlerini dağıtacak, merkez bankalarının sonunu getirecek ve doğacak yeni medeniyetin kurucusu olarak anılacak isim. Bitcoin’in yaratıcısı, modern tarihin en büyük yıkıcılarından biri ve kim bilir belki de tam da bu sebeplerden O bir gölge.

Satoshi Nakamoto 2008 yılında yayınladığı “Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi” başlıklı makalede…

شعور(şuur,bilinç, hızlı ve doğal kavrayış)

Parmağınızı keskin bir şeye dokundurduğunuzda bu, cildimizdeki mikroskobik ağrı reseptörleri (nosiseptörler) tarafından kaydedilen doku hasarına neden olur. Her ağrı reseptörü bir sinir hücresinin (nöron) ucunda yer alır ve omuriliğin diğer ucuna uzun bir sinir lifi veya akson ile bağlanır. Ağrı reseptörü etkinleştirildiğinde, sinir lifine bir…

Dijital ikizler, veri bilimcileri ve BT uzmanlarının, fiziksel bir objenin yada sistemin aktif edilmesinden önce simülasyonlarını çalıştırmak için kullanabilecekleri sanal kopyalarıdır.

“Bir kovboy için oldukça ilerlemişsin,” Vic yavaşça nefes aldı, gözleri pırıltı ile ondan fırladı : Ve bir cyborg için fazla güzelsiniz.”

Beyin-Makine Arayüzü ya da Beyin-Bilgisayar Arayüzü, insanların motor sinir sistemlerini kullanmaksızın bir bilgisayarı, elektro-mekanik bir kolun ya da çeşitli nöroprotezlerin kullanılmasını olanaklı hale getiren sistemlerdir. Beyin-makine arayüzleri (BMI’ler) geniş…

Kübra B.

Life long learner🐒 M.Sc student in Electrical & Electronics Engineering. Likes science & technology, philosophy & psychology, poems & manga 🥷🏻 Tr/En

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store